Invandrare och brottstatistik

 • BRÅ säger att vi invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.
 • Enligt artikel av Hanne Kjöller i DN, så var 85 procent av de åtalade i våldtäktsmål som prövades av Hovrätten män med utländsk härkomst.
 • Mauricio Rojas i DN 2005: ”Förra året lyckades polisen stoppa en liga som hade satt rekord i antalet villainbrott. Det var personer med chilenskt ursprung – precis som jag – bosatta i Sverige som ledde ligan och rekryterade unga i Chile för att begå brott i Sverige.”
 • Etc..

Tillämpa utlänningslagen 

Jag försvarar inte brottslingar utan anser att Utlänningslagen skall tillämpas dvs. utvisning vid brott. Det jag säger är en självklarhet men dessvärre kan jag oftast läsa kommentarer ifrån Sverigedemokrater (SD) ” sk flyktingar som kommer och söker asyl är inte i behov av flyktingshjälp utan kommer hit för att begå brott helt obehindrat.”  

Det som är ett faktum och där SD har en viss poäng är att utvisning vid brott förekommer väldigt sällan. Vilket leder till stora mediarubriker som snabbt används till SDs fördel för att bygga vidare på tesen att roten till allt ondon är massinvandringen. Skälet till detta är att s.k. anknytningsrekvisitet.

Rent konkret betyder det att ju större anknytning den tilltalade har till Sverige, desto allvarligare måste brottsligheten vara för att en domstol skall kunna besluta om utvisning (s.k. proportionalitetsprincipen).

Här anser jag att det är brottets straffvärde skall vara vägledande i första rummet. På samma sätt som okunnigheten om lagen aldrig är en ursäkt (iuris ignorantiam nocte principen) för svenska medborgare, kan okunnigheten om att uppehållstillstånd är kopplat med villkoret om utvisning vid brott aldrig vara en ursäkt. Den nuvarande riktlinjen om att straffvärdet skall vara minst ett år (Prop. 1993/94:159 s. 13 f.) är, enligt min uppfattning, rättvist och ger tillräcklig förutserbarhet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Koppla inte landstillhörighet till brott 

Ur ett straffrättsligt och kriminologiskt perspektiv är det meningslöst att koppla brott till landstillhörighet eftersom det löser inte brottet, det är individer som begår brott. Om det i en liten svensk stad sker en våldtäkt, där det visar sig att förövaren var en grek (ursäkta alla greker men detta är ett rent hypotetiskt exempel) det bor 20 greker i denna lilla stad. Skulle vi tillämpa SD-logik blir konsekvensen att stadens alla medborgare omedelbart börjar anklaga och peka ut greker som våldtäkts män och i slutänden kastar ut dom ifrån staden.

Min fråga blir då: har du löst problemet/brottet? Kommer denna lilla stad aldrig mer att uppleva våldtäkter? Nej det är inte landsgrupper som begår våldtäkter det är individer. Så att desperat leta efter kulturella företeelser ger ingen högre kunskap om vem som begick brottet och framför allt vem som i framtiden kan begå detta brott.

Invandrare har inte några gemensamma sociala betingelser

Invandrare är inte en homogen grupp som kan kopplas till en enskild social betingelse. En chilenares kvinnosyn skiljer sig ifrån en amerikan, fransman, engelsman. Brå försöker desperat dela in brotten i olika invandrar grupper där vi chilenare är bäst i klassen på inbrott, araber bäst på våldtäkter, osv.Men Brås statistik säger ingenting om de miljoner invandrare som sköter sig!

Men här använder sig SD och Brå medvetet ett begrepp extremt slarvigt ”överrepresenterade” vilket ger sken av att av alla invandrare som finns i landet ca 2 000 0000 skulle merparten vara kriminella och så är absolut inte fallet.

Importera kriminalitet

Vi skall inte importera kriminalitet är oftast argumentet jag får höra i debatten med SD. Min motfråga är: Hur skall ni särskilja invandrare som i framtiden kommer att begå brott mot invandrare som sköter sig? Skall vi kasta ut allihop och hoppas att merparten inte var oskyldiga? Nej, utgångspunkten är att folk är oskyldiga tills dom i saken har fallit.

Kulturarvet är orsaken till brott?

Moral är inte något vi föds med. Vi föds endast med förmågan att tillgodogöra oss en moral, man kan dra en parallell till språkegenskaper för att förstå bättre vad jag menar. Alla föds med förmåga att tillgodogöra sig ett språk detta oavsett vilket språk man därefter talar. När därefter individen växer upp i samhället tillgodogör den sig de samhällssignaler som härskar i dess omgivning. Så att tala om kulturarvet som Mauricio Rojas vid flera tillfällen gjort är helt meningslöst.

Några utgångspunkter som kan vända den negativa trenden

Istället för att prata om kulturarvet ser jag gärna några praktiska utgångspunkter som kan vända den negativa trenden i samhället.  

Större delaktighet i samhället framtvingar medborgaransvar.

Biologiska behov står i kontrast till sociala skyldigheter, där skammen styr vårt socialt accepterade beteende. Om jag är ute och promenerar en kväll på Drottninggatan mitt i Stockholm och får lust att skita. Vad är det som hindrar mig från att dra ner byxorna mitt på gatan? Jo – skammen att bli uttittad, utpekad och utskrattad. Samma beteende gäller vid mer komplexa sociala situationer.

Arbetstid, arbetskompisar, arbetslön, arbetslunch osv. är begrepp som vi associerar starkt till samhället. Inte bara för att vi känner att vi bidrar till samhället utan även för att stor del av vår personliga identitet är kopplad till vårt yrke. Alltså jobben är en nyckel till delaktigheten.

”mi casa, su casa” (mitt hem, ditt hem) hemmet och framför allt orten (platsen) där vi bor är också viktig. Att hamna i ett miljonprojektsområde med urinlukt utanför porten, grafitti på väggarna gör det svårt att känna sig delaktig i ett samhälle.

Utanförskap från samhället bidrar till likgiltighet

Alla vill vi känna en delaktighet i en tillvaro. När en familj ifrån ett muslimskt land kommer till Sverige är dom muslimer och känner en stark delaktighet med dess tro och medföljande traditioner. Väl i Sverige kommer dom fortfarande att vara muslimer och har så rätten att förbli, men deras ritualer och handlingsmönster kommer sannolikt att förändras eftersom Sverige inte är ett muslimskt land.

Bara för att vara övertydlig på denna punkt: religionsfrihet är inte kopplat till att kunna handla sig hur som helst i religionens namn. Vad som är socialt icke accepterat definieras i brottsbalken och har ingenting med den grundlagsskyddade religionsfriheten att göra.

Tillbaka till våra muslimska vänner, vad är det som kommer att vara avgörande till huruvida handlingsmönster som inte fungerar i Sverige kommer att ändras? Så länge den nyanlända familjen inte vet vilka traditioner som finns i Sverige och aldrig får chansen att sätta sig in i samhället, kommer självklart att de medföljande handlingsmönstren att vara gällande och härskande.

Arbetslösheten bland invandrare är stor, samtidigt går svensk ekonomi för högvarv och det nya arbetstillfällen uppstår hela tiden. Jag får inte ekvationen att gå ihop.

Om du tror att invandrarna vill sitta hemma, tar jag dig gärna ur den villfarelsen med omedelbar verkan. Alla vill känna sig produktiva och delaktiga, det ligger i vår natur dess motsats att vara apatisk och stå utanför leder bara till frustration och uppgivenhet, detta är ett grundläggande psykologiskt beteende, som har funnits i flera tusen år, världen över.

Allmänna reflektioner

Läser man SDs bloggar och försöker debattera med dem kring dessa frågor upptäckter man ganska snabbt att merparten dessvärre är bittra rättshaverister, där SD erbjuder en snuttefilt som förenklar verkligheten och ger en trygghet.

SD är att det är ett missnöjesparti som säljer universallösningen på alla problem – massinvandringen. Det känns lite som en dålig TV-shops reklam för bantningspiller. ”gå ner i vikt genom att äta som vanligt och inte motionera du behöver endast äta våra piller så går du ner i vikt” det är helt enkelt inte trovärdigt.

Andra bloggar om: sverigedemokraterna, invandring, främlingsfientlighet, samhälle, politik, invandrarpolitik  

http://intressant.se/intressant

Annonser

11 Responses to Invandrare och brottstatistik

 1. Political Junkie skriver:

  ”Läser man SDs bloggar och försöker debattera med dem upptäcker man ganska snabbt att de är bittra rättshaverister, där SD erbjuder en snuttefilt som förenklar verkligheten och ger en trygghet”.

  Två flosker i en mening (”rättshaverister” och ”snuttefilt”)! Har inte din svensklärare sagt att det är fult att använda klichéer?

  Sedan beträffande det positiva med invandringen, vilket jag faktiskt också tycker kommer lite i skymundan i mina och Sd:s skriverier, så finns det emellertid högst respektabla medlemmar i USA:s etablissemang inte ser något positivt alls.

  David Frum var en neokonservativ höjdare i Washington som skrev bl a Bushs er erbarmligt bombastiska tal ”onskans axelmakter”, vilket i och för sig skulle diskvalificera honom som någon att luta sig mot. Men jag vill inte helt idiotförklara mannen efter att ha läst detta, om hur han på 90-talet gick från invandringsliberalism till att all invandring genom ganska dystra glasögon:

  ”So what happened? The short answer is: It’s all Bob Bartley’s fault. The legendarily pro-open-borders editor of the Journal liked to give his staffers ”beats.” Bartley assigned me the income-inequality debate. From 1989 to 1991, some of the most dramatic and exhilarating years of the 20th century, while my colleagues covered wars and revolutions, I was trudging my way through reports from Brookings and AEI on what exactly was happening to the American middle class. Always the glamour jobs!
  And yet, in their way, those studies and reports contained information as unexpected, startling, and radical as anything coming out of Eastern Europe. I had never appreciated the sheer scale of the immigration surge: almost 2 million legal entries in 1991–close to half the number of births that year–plus who knew how many illegals. And, in stark contradiction to all my preconceptions about immigration, the immigrants who had arrived in the United States since 1970 were not doing very well. They were arriving poor, and they were staying poor for decades. Ominous warning signs were gathering that their children would stay poor too. . .

  I also began to learn that you could hardly name a social problem without discovering that immigration was aggravating it to the point of unsolvability.
  Health insurance? Immigrants accounted for about one-quarter of the uninsured in the early 1990s, and about one-third of the increase in the uninsured population at that time.
  Social spending? The Urban Institute estimated in 1994 that educating the children of illegal aliens cost the State of California almost $1.5 billion per year.
  Wage pressure on the less-skilled? The wages of less-skilled Americans had come under ferocious pressure since 1970. How could you even begin to think about this issue without recognizing the huge immigration-driven increase in the supply of unskilled labor over the same period?
  Competitiveness? How could the U.S. remain the world’s most productive nation while simultaneously remixing its population to increase dramatically the proportion of poorly educated people within it?

  American Enterprise Institute for Public Policy Research

 2. Political Junkie skriver:

  P.S. Missade i mitt citat att du skrev endast merparten är rättshaverister. Så det finns en minoritet som inte är det?

 3. Political Junkie skriver:

  P.P.S. Sedan har man ingen rätt att invandra, utan i bästa fall tillåter värdlandet det.
  Det har rätt att begränsa invandringen efter behov. Om den skapar problem via en minoritet invandrare, och det finns inte någon metod att skilja ur den minoriteten från majoriteten, så har ett suveränt land all rätt att även neka majoriteten att invandra.

  Det finns skäl att befara att de flesta invandrare från länder med hederskultur är anhängare av den. Bör vi inte neka de från sådana länder att invandra annat än undantagsvis, om det är ställt bortom allt tvivel att de är verkliga flyktingar undan repression?

  Att de flyr undan t ex en etnisk konflikt som de själva bidragit till, kan knappast betraktas som asylskäl.

  Vi kan exempelvis se hur Palestina-Israel-konflikten importerats (utvidgats om du så vill) till Frankrike, i väldigt hög grad, men även till Danmark och Sverige.

  Jag anser att endast den som delar demokratiska och jämställda värderingar har rätt till asyl, och som kan övertyga att så verkligen är fallet.

  Holland har infört kontrakt rörande värderingar. Jag antar att om invandraren bryter det, kan förlora sitt uppehållstillstånd. Vad tycker du om det?

 4. Political Junkie skriver:

  Förresten, är inte att kalla sina meningsmotståndare ”rättshaverister” och ”högerextremister” det som brukar kallas ”manlig härskarteknik”? Genom att förminska den man polemiserar emot, så hamnar man (tror man) i ett debattmässigt överläge.

 5. Stoof skriver:

  Nej, han dog av skratt när han läste dina inlägg.

 6. Patrik skriver:

  Ställ upp i riksdagsval och du har min röst. Det behövs lite riv i svenska invandringspolitiken och det skulle vara sjukt bra om en svensk/invandrare förde den.

  Stoof till president btw för den kommentaren. Fan vad jag garvade.

 7. Ann-Cathrin skriver:

  Om det bara bor en grek i den byn så innebär det att 100% av de invandrade grekerna till den byn begår våldtäkter. Statistik är fantastisk!

 8. If you or your dealer can provide us with some particulars about
  your car and once they obtained in touch we’ll see
  if we will get that reply to you ASAP.

 9. https://pnut.co skriver:

  Regardless of the sort used, ladder safety is the primary precedence for an expert window cleaner, and it needs to be for you
  as effectively.

 10. cpa seattle wa skriver:

  Think of single entry bookkeeping like a checkbook register the place all your
  checks written cut back your stability and all deposits improve your stability.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: