Sverigedemokraterna och invandrarpolitik – en kritisk granskning

På SDs hemsida går att läsa om deras principprogram under rubriken ”begränsad invandring” finner vi vad SD anser om invandring:

Problemet definierat enligt SD

”Tendensen i modern tid har dock varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder. Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen.” (Ur Principprogrammet – begränsad invandring www.sd.se).

SD säger uttryckligen att det är en omfattande invandring men i förhållande till vad? Att vi tar in för många för att:

 • det inte fysiskt får plats i landet? Nej, Sverige är glesbefolkat i motsats till t ex Indien där vi det går att prata om en populationsproblematik.
 • arbetstillfällena inte räcker till? Nej, Sveriges ekonomi går för högvarv och företag har extremt svårt att hitta arbetskraft.
 • den svenska infrastrukturen inte klarar av omfattningen?

  • Nej, för det första ger uppehållstillstånd inte med automatik rätt till den svenska infrastrukturen t ex du måste ha jobbat för att få pension.

  • För det andra av de 2,000,000 invandrare som finns i Sverige arbetar merparten och därmed bidrar till att skapa svensk infrastruktur.

  • För det tredje den svenska infrastrukturen är inte en nationell egenhet utan en del av EU vilket innebär att det inte går att tala om en nationell begränsad infrastruktur – det är en europeisk infrastruktur.

Något svar på varför den  omfattande invandringen är ett problem får vi inte, men ok vidare säger SD att det finns någon som avsiktligen har som uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle, vilka är dessa diaboliska personer som SD har identifierat:

 • EU?
 • Multinationella företag?
 • Bilaterala avtal (t ex FN konventionen)?
 • Regeringen?
 • Det framgår inte…

Men i nästa sats får vi veta att dessa okända diaboliska människor vill genom sin pluralistiska konspiration allvarligt hota den svenska nationen och dess homogena sammansättning. SD har i sin analys konstaterat att det inte är ett vanligt hot utan ett allvarligt hot. Var är bevisen för detta allvarliga hot i vår vardag:

 • Är McDonalds ett hot mot svensk nationen?
 • Är jeans ett hot mot den svenska nationen?
 • Är Volvo (tillhör GM numera) ett hot mot den svenska nationen?

Slutligen får vi lära oss att Sverige är homogent. Jag visset inte att norrlänningar, stockholmare, skåningar endast var en illusion:

 • Självklart pratas det bara en dialekt svenska i Sverige.
 • Självklart äts det bara en typ av maträtt i Sverige
 • Självklart finns det bara en religiös inriktning (vi har inte Jehovas vittnen, livets ord) i Sverige.

 

I den sista satsen blir vi informerade om att dessa okända människor med det obevisade hotet utgör en elakartad kränkning mot den nationalistiska principen.  

Med nationella principen menar SD etisk och kulturell likhet där målet är ”[…] välmående samhälle – ett folkhem – präglat av trygghet, harmoni och solidaritet.” Någon vidare definition på folkhemmet får vi dessvärre inte utan förväntas veta vad som avses. En snabb uppslagning i historieböckerna berättar att det finns flera definitioner på begreppet:

 • Ursprungligen ett ställe där fattiga kunde få tillgång till böcker och tidningar till reducerat pris.
 • Av statsvetaren Rudolf Kjellén som en benämning på staten som en organism
 • Av tidiga socialdemokrater, som inspirerades av Kjellén, en definition av den svenska vallfärden

 Alltså: Okända människor med ett obevisat hot mot ett icke-definierat folkhem är något vi skall vara oroliga för. Ok, vi tar det säkra för det osäkra och litar på att SD har definierat allt detta och vill bara väl, hur skall vi skydda oss mot detta hot?  

Lösningen definierat enligt SD

”Principen omöjliggör inte invandring. Däremot måste invandringen hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. När så ändå har skett finns det två möjliga lösningar: a) återvandring och b) assimilering – det vill säga att de, som invandrat, tar till sig majoritetskulturen och på sikt uppgår i nationen.”(Ur Principprogrammet – begränsad invandring www.sd.se).

Aha! om vi begränsar invandringen blir landet en säker plats att vara på. Utmärkt vidare måste detta innebära att när begränsningen införs kommer invandrare vi har i Sverige att med automatik snabbare bli svenskar, än vad som annars vore möjligt om det vore för många invandrare i detta land?

Nej, dessvärre är verkligheten annorlunda huruvida invandrare känner sig hemma och kan tillgodogöra sig det svenska samhället och dess normer inte kopplat till antalet (kvantitet) utan en kvalitetsfråga – dvs. hur politiken är utformad. Detta är något som SD själva säger: ”Det är inte sant att sd är fientligt mot invandrare i allmänhet. Vad partiet vänder sig emot är en viss politik beträffande invandring och integration – inte enskilda individer!” (Ur SDs hemsida, ”vi bemöter anklagelserna”( p.1).

Förvirringen är ett faktum men, ok men hur gör vi med invandrare som inte ansluter sig till detta icke-definierade folkhem? SD har lösningen:

 • återvandring: en mycket diplomatisk formulering för att säga vi kastar ut dom. Men vad gör vi med svenskar som vägrar fatta sig i ledet, skall vi kasta ut dom också?
 • Assimilering: Dessvärre får vi inte veta hur assimileringen går till och hur valideras prestationsmåttet t ex när anses en Chilenare tillräckligt assimilerad för att inte bli utkastad ifrån Sverige? Som inbiten Start Trek fan minns jag hur Borgerna, humanoida varelser med cybernetiska implantat som ger dem nya färdigheter och ett kollektivt medvetande blev assimilerade – är det detta som SD avser?

Allmänna reflektioner

Definitionslogiken: Inom juridiken används begreppet ”negativ definition” t ex istället för att definiera vilka saker som är lös egendom; bilar, båtar, lägenheter, osv., definieras vad som är fast egendom (JB 1:2) och därefter antas allt annat som inte är fast egendom vara lös egendom.

SD har valt samma utgångspunkt istället för att definiera vad som är ursvenskt och nationalistiskt har man alltså utgått ifrån vad som utgör ett hot mot svenskhet och antar därigenom att allt som INTE utgör ett hot är nationalistiskt.

Fungerar denna propaganda? 

Om en svensk läser morgontidningen framför en kopp kaffe och ser följande rubrik ”våldtäkts man riskerar straff och utvisning” och i samma artikel uttalar sig en politiker om att ”vi måste visa hänsyn till folk som kommer ifrån ett krigshärjat land” kaffet smakar lika beskt som den frustration svensken känner, då blir SD principprogram en skön tillfredsställelse.

Det samma gäller en svensk som inte har högskoleutbildning och därmed svårt att hitta lämpligt arbete i det högteknologiska Sverige. Läser principprogrammet och känner att någon lyssnar på dennes frustration istället för de etablerade partierna.

En svensk som bor i Rosengård där alla antenner pekar mot Mecka, urinlukt utanför porten, grafitti på något okänt språk, osv, kan inte flytta ut p.g.a. ekonomiskt otillräckliga förutsättningar, känner ett missnöje där etablerade partier inte kan nå denne med sitt budskap, då blir SDs principprogram väldigt betryggande – äntligen någon som lyssnar!

Absolut! SD är mycket duktiga på att lyssna och ringa in vad det svenska folket lider av för frustrationer i samhället. Speciellt när de etablerade partierna upplevs som verklighetsfrämmande blir SDs problemformulering ett bevis på verklighetsförankrat nytänkande. Detta har jag inga problem med. Däremot är jag starkt kritiskt till de lösningar som SD leverera eller snarare bristen på lösningar.

Slutsatser i detta ämne 

Det som kännetecknar SD’s politik är att partiet är djupt kritiskt till dagens invandrarpolitik. Partiet klarar inte att definiera de problem Sverige har idag med annat än att invandringen är för stor. Men värre är att partiet aldrig klarar att presentera några andra lösningar på några problem annat än att stoppa invandringen.

Däremot pratar man gärna om Svenskhet. Man pratar om Svenska normer och värderingar. Exakt vad detta innebär går inte att få fram ur partiprogrammet det läggs inte fram några konkreta och faktiska bevis på vilka företeelser som skulle vara svenska. Istället verkar det vara någon slags osynligt band som binder samman just svenskar och som inga andra folk kan förstå – ungefär som man hade en ”privatklubb” som liten i syfte att utesluta någon man inte tyckte om.

 

Detta är givetvis skrattretande men om man tar hela partiprogrammet systematiskt ersätter ”Svenska Värderingar” med ”Ras” så ser man snabbt allvaret och den påtagliga faran med SD. Nämligen att detta land är till för Svenskar och inga andra.

 

Alla som kommer hit måste alltså anpassa sig efter svenska hållningar och värderingar, något som kanske inte låter så dumt men i och med att SD inte definierar exakt vad som avses blir argumentationen hägnande i lösa luften.

 

Faktum är att SD är ett missnöjesparti som lever på att leverera missnöjesyttringar bland väljare som känner sig övergina av de etablerade partierna. Jag undrar dock om dessa väljare vet vad de egentligen lägger sin röst på?

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant

Annonser

19 Responses to Sverigedemokraterna och invandrarpolitik – en kritisk granskning

 1. Peter Ahlgren skriver:

  Hej,

  Väldigt bra sammanfattning av SD’s politik. En diffus definition av vad problemet är och även om vi kan acceptera detta så finner vi i SD’s politik inga lösningar.

  Jag ser med stor oro på det ökande stödet för partiet i opinionsmätningarna. Politikerna MÅSTE ta detta på allvar och granska siffrorna och försöka förstå vad de beror av.

  Svenskarna är av naturen inte rasistiska. Det vågar jag påstå. Däremot är svenskarna ett folk som gillar att förenkla och generalisera. Jag vet inte varför men det verkar ligga i vår natur.

  Vi läser ständigt i media om olika brott som begås av människor med utländsk härkomst. Vi läser detta dagligen. Det är klart att Svenskarna funderar över vad som hade hänt om vi inte tagit emot dessa människor i landet. Det är helt naturligt att fundera över detta.

  Samtidigt som detta sker har Riksdagspolitikerna tabu-belagt invandrarfrågan. Denna får inte ens diskuteras. Minsta kritik stämplas som rasism. Detta är väldigt skadligt. De människor som känner frustration och vanmakt över vad de läser i tidningarna får samtidigt känslan att politikerna inte bryr sig om vad de tycker och tänker. Det kan till och med skämmas över sina egna funderingar eftersom samhället stämplar dem som rasister. Men detta är ju inte sant. De är inga rasister utan helt vanliga människor.

  Om det då dyker upp ett parti som SD som presenterar ett program som i princip säger vad de tycker innerst inne, så är det lätt att haka på detta. Därav det ökande stödet för SD.

  Vi måste acceptera att utvecklingen har tagit denna inriktning. Om invandrarfrågan hade diskuterats mer från början hade ett parti som SD inte haft något att bidra med. De presenterar ju som sagt inga lösningar.

  Så vad gör vi?

  Jo om utvecklingen ska kunna stoppas och partier som SD ska hindras att skörda nya framgångar så måste de sittande politikerna visa att de faktiskt inser att det finns en del problem och att människor är oroliga. De måste alltså börja att diskutera detta öppet.

  Personligen har jag en stor tro till människans förmåga att anpassa sig och överleva utan allt för mycket inblandning från staten. Jag tror helt enkelt att människorna klarar av att skapa sig ett gott liv själva.

  Jag anser att Sverige som ett rikt land har råd att ta in många invandrare. Vi har definitivt plats för dem här men det måste göras på rätt sätt. Detta innebär att vi måste stimulera till självhjälp.

  En stor del av pengarna till detta ändamål måste sättas in i ett program som kallas ”akuthjälp”. Detta innebär just detta. Nämligen provisorisk hjälp under en kortvarig konfliktsituation. Antalet människor som vi kan ta emot under dessa förhållanden ska i princip vara obegränsad. Väldigt mycket ressurser måste sättas in här.

  Men flyktingar som kommer hit under ”Akutprogrammet” ska egentligen aldrig slussas in i samhället. Avsikten är alltid att de ska flytta hem igen när det är säkert att återvända. Beslut om detta kan gärna tas på EU- eller t.o.m FN-nivå. Akutflykingarna bor i förläggningar men dessa är givetvis inga fängelser. De får mat för dagen, ett tryggt ställe att sova på samt lite dagpengar. Man måste komma ihåg att dessa människor har flytt från ett krig så en del andra ressurser krävs som t.ex krishjälp, tolkar etc.

  Akutprogrammet måste vara tidsbegränsat. Låt oss säga 5 år brara som ett exempel. Om förhållanderna i hemlandet inte förbättrats efter 5 år så får människorna s.k. asyl i Sverige. Detta innebär att de ska fungera i samhället. De måste alltså kunna försörja sig. Dock kan människorna inte utan vidare bara kastas ut ur förläggningen. Därför inför vi efter 4 år som akutflykting ett s.k. förberedande program. Här ingår Svenskundervisning samt undervisning om förhållanderna, rättigheter och skyldigheter. Målet är att när det förberedande året är slut så ska människorna veta hur de ska försörja sig här.

  Därefter slussas de gradvis in i arbetslivet. Ett visst stöd ska utgå till arbetsgivarna för att anställa flyktingarna men bidraget flyktingarna själva får är minimalt. mat för dagen och ett ställe att sova på. Det är allt. Dock får de någon form för bidrag för att starta upp en egen verksamhet.

  Liksom ”Akutstadiet” varar ”Asylstadiet” också i 5 år. Därefter har de möjligheter att söka Permanent Uppehållstillstånd. I och med att detta stadium startar upphör människorna formellt att vara flyktingar. stödet till arbetsgivarna försvinner men de kan söka diverse bidrag på lik linje med infödda svenskar.

  Detta är så som jag skulle vilja utforma flyktingpolitiken. Dock berör inte detta speciellt många människor. 40 000 – 50 000 om året kanske. Vi måste tänka på att vi också har anhöriginvandringen att beakta och det är här de verkligt stora utmaningarna finns. För hur formulerar man lagar om anhöriginvandring så att de inte bryter mot de mänskliga rättigheterna?

  Vi måste tänka på att:

  1) Vi har inte rätt att separera familjer.
  2) Man måste få gifta sig med vem man vill.
  3) Alla har rätt att skaffa barn.
  4) Staten har inte rätt att separera barnen från föräldrarna (utom av exeptionella sociala skäl)
  5) Vi har fri flyt av varor och tjänster genom EU-avtalet.
  6) Formellt sätt så har en Canadensare och en Somalier exakt samma status i sverige. Dvs. de är icke-Eu-medborgare.
  7) massor av infödda Svenskar träffar sin partner på Internet. detta håller på att bli den vanligaste kontaktmarknaden. Och den spränger alla nationsgränser.
  8) massor av svenskar är fullt anpassade till den globaliserade ekonomin och bor utomlands tillsammans med sin familj som mycket väl kan komma från ett annat land.
  9) Vi har FULL religionsfrihet i Sverige och vi kan INTE diskriminera p.g.a religion.

  Så hur formuleras lagar om anhöriginvandring med dessa 9 punkter i tankarna?

  Jag har inget svar på detta nu.

  MVH

  Peter Ahlgren

  • ukka skriver:

   SCB definierar ”utländsk bakgrund enligt nedan:

   ”Nästan en femtedel har utländsk bakgrund.
   Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.”

   Med andra ord: De som har en turkisk pappa, som är född i Sverige och har bott hela sitt liv i norra Botkyrka, och som hämtat en fru i Turkiet, de barnen till dessa har inte utländsk bakgrund.
   Man häpnar.
   Nej , det blir SD i nästa val !

 2. Kennedy Karlsson skriver:

  Det måste vara ett sakfel om pensionen. Du skriver, att man måste ha jobbat för att få pension. Alla svenska medborgare som är bosatta eller hävdar att de är bosatta här får minst garantipension. Och svensk medborgare blir man normalt efter fem år i Sverige.

  Sverigedemokraternas invandringspolitiska program förefaller mig väl genomarbetat och kunnigt. Det ansluter väl till flera socialdemokratiska och konservativa regeringar i Europa.

  Deras asylpolitik liknar den som Ingvar Carlssons regering beslutade om 13 dec 1989, vid förra tillfället invandrarfrågan växte Sverige över huvudet.

  Jag anser, att flyktingar från katastrof- och krigszoner ska undanföras till säkra läger så nära sina hemländer som möjligt. Där skall de omhändertas med mat, förläggning och skolgång med hjälp av bl a svensk flyktinghjälp tills förhållandena i deras hemland stabiliserats.

  Nuvarande svenska invandringspolitik är endast förankrad hos den politiska eliten, inte i det breda folkdjupet. Det är arbetarklassen som är irriterad, inte villaområdenas rika medelklass.
  Den politiska elitens uppvaknande kommer att bli brutalt år 2010.

  Kennedy Karlsson
  Skogsarbetare

 3. immigrationssamtal skriver:

  Tack för din kommentar angående pensionen, jag kollade upp detta och det är lite snårigt men så här säger lagen: Enligt Lag (1998:702) om garantipensioner [GarPenL] framgår det att utlänningar (dvs uppehålltillstånd) kvalar in och får tillgodoräkna sig viss tid ifrån sitt ursprungsland (GarPenL, 3:3). Dock står det vidare att alla måste vara berättigad till folkpension för att berättiga garantipension (GarPenL 2:1). Och folkpension är endast den som har arbetat berättigad att få som huvudregel. Undantaget för denna regel är om särskilda skäl föreligger (alltså upp till myndighetens godtycke att fatta). Jag kan tycka att lagstiftningen borde vara tydligare men utgångspunkten stämmer med vad jag sa: du måste arbeta för att få pension det är huvudregeln.

  Du hävdar vidare att SDs invandrarpolitiska program är genomarbetat och kunnigt – jag håller fullständigt med dig detta är inte så konstigt. Om du tittar på folkpartiets partiprogram ser du ganska snart att invandrarrelaterade frågor stämmer nästan rad för rad. Men det är det som är min poäng: SD har inte bidragit till något nytt i den politiska arenan med undantag för att prata om massinvandring som hot mot den svenska identiteten.

  Därför har jag startad denna blogg och vill peka på att vanföreställningar har ersatts av sunt förnuft. SD levererar inga nya lösningar som inte redan finns bland de etablerade partierna.

 4. Peter Ahlgren skriver:

  Kennedy Karlsson:

  Du skriver att flyktingar först och främst ska tas om hand i närområderna. detta låter ju väldigt bra på pappret men jag är rädd att det aldrig kommer att fungera. Om flyktingar från kris- och krigshärdar kommer till Sverige är det helt enkelt vår plikt att hjälpa dem.

  Vi måste komma ihåg att konflikter sprids till grannländerna, länderna i fråga ligger ofta i konflikt med varandra. visst ska vi hjälpa människor på plats men vi har alla möjligheter att också ge dem en skyddad tillvaro här.

  detta är inte snack om asylsökare. detta är snack om akuthjälp. Skicka ner ett helt koppel Hercules-plan till krigsområdet och hämta hit dem. ge dem en trygg tillvaro och sänd dem tillbaka när kriget är slut, området är stabiliserat och en mottagningsapparat är på plats.

  Detta anser jag är är vår PLIKT och inget annat. Avvisa gärna varenda ansökan om uppehållstillstånd men det är inte detta det handlar om utan en ren humanitär hjälpinsats. Lägg pengarna som spenderas på asylbehandlingar, anhöriginvandring, byråkrati och f-n och hans moster, på detta i stället så har vi en verklig möjlighet att hjälpa folk.

  MVH

  Peter Ahlgren

 5. Fenrisulv skriver:

  Så du anser att bara för att det fysiska utrymmet finns så kan man släppa in hundratusentals ekonomiska migranter i landet? Din naivitet och okunskap är chockerande påtaglig. Det rör sig om ett fåtal procent av dom som väller in över gränserna som har internationellt vedertagna och av Sverige ratificierade flyktingskäl, är du medveten om det? Att vara fattig är inget skäl för att få uppehållstillstånd i något annat land än Sverige verkar det som, och vilka är det som blir sittandes med notan för det? Vilka är det som får se hur en låglönemarknad skapas ”right in front of their very noses”? Jo, den svenske arbetaren, som sedan skall konkurrera på denna låglönemarknad.

  Tror du att invandrare slutar att kosta pengar för att dom inte får svensk pension när dom kommer till åren? Hört talas om särskilt äldreförsörjningsstöd? Det är en skräddarsydd och sökbar förmån för pensionärer som inte uppfyller kraven för svensk pension. Gissa vilka det är? Och svensk arbetsmarknad ”skriker” inte efter outbildade analfabeter, man vill ha utbildade människor som kan gå direkt in i produktionen utan att behöva vänta xx antal år på att man skall lära sig läsa, skriva och tala förståelig svenska. Vad jag vet råder det ingen brist på städare eller diskplockare, däremot ex utbildade byggnadsarbetare. Och varför jobba överhuvudtaget, när vi skattebetalare, via politiska beslut vi inte fått rätt att ha synpunkter på, tvingas sponsra hundratusentals parabolgloende soffpotatisar med bidrag i blick, och detta utan sådana irriterande saker som krav eller motprestationer? Nej, ta och vakna upp ur din Törnrosasömn och se verkligteten som den ser ut för stora delar av det svenska folket. Det duger inte att avfärda SD på grundval av att deras politiska program redan finns hos dom Sju Dvärgarna, ställ dig istället frågan varför man inte använder det.

 6. immigrationssamtal skriver:

  ”Din naivitet och okunskap är chockerande påtaglig. Det rör sig om ett fåtal procent av dom som väller in över gränserna som har internationellt vedertagna och av Sverige ratificierade flyktingskäl, är du medveten om det? Att vara fattig är inget skäl för att få uppehållstillstånd i något annat land än Sverige verkar det som, och vilka är det som blir sittandes med notan för det? Vilka är det som får se hur en låglönemarknad skapas ”right in front of their very noses”? Jo, den svenske arbetaren, som sedan skall konkurrera på denna låglönemarknad.”

  Vem har sagt att alla som kommer till Sverige är flyktingar dvs behöver skydd. Du kan inte tänka dig att en akademisk iranier är trött på muslimska förtrycket och vill börja ett nytt liv i Sverige? Nej, alla invandrare är enligt dig fattiga flyktingar som kommer till detta land för att leva på bidrag. Det är ett starkt påstående du gör, vore trevligt om du kunde backa upp med lite fakta tack.

  ” Tror du att invandrare slutar att kosta pengar för att dom inte får svensk pension när dom kommer till åren?”

  Det har du alldeles rätt i dessutom om invandraren inte kvalar in för pension får istället socialbidrag. En lite fråga: 2007 hur många invandrare som var berättigade till pension fick denna möjlighet, dvs inte bekostade sin egen pension? Har du någon liten siffra kanske? Du verkar vara väldigt säker på din sak, så jag skulle gärna vilja se lite siffror.

  ” Vad jag vet råder det ingen brist på städare eller diskplockare, däremot ex utbildade byggnadsarbetare.”

  Kort slagning på AMS hemsida säger att de mest efterfrågade är telefonförsäljare, försäljare inom dagligvaru- och fackhandeln, intervjuare, sjuksköterskor, undersköterskor, personliga assistenter, förskolelärare, kock, servitör och väktare. Brist på arbetskraft råder bland annat för följande yrken: Optiker, fritidspedagog, förskolelärare, telefonförsäljare, kock, billackerare, bilplåtslagare, fordonsmekaniker, socialsekreterare, tandläkare, vissa lärarkategorier, kallskänkor, bergarbetare, svetsare, fartygs- och maskinbefäl samt låssmed/larminstallatör.

  ” Nej, ta och vakna upp ur din Törnrosasömn och se verkligteten som den ser ut för stora delar av det svenska folket. Det duger inte att avfärda SD på grundval av att deras politiska program redan finns hos dom Sju Dvärgarna, ställ dig istället frågan varför man inte använder det.”

  Jag har vaknat ur min dröm och konstaterat att Sverige tillgodogör sig ett missnöje baserat på en sifferkonstruktion där enda syftet är att visa hur allt negativt kan kopplas till invandrare utan att visa de positiva aspekterna om invandring. Att SD har lyckats är du ett utmärkt bevis för. Du VET att invandrare är alltid lågutbildade, fattiga och du VET att invandrare alltid vill utnyttja ditt svenska folkhem. Men visst jag skall inte väcka dig ur vanföreställningen, du trivs ju bättre med att veta att allt elände är kopplat till invandring – go for it vi lever i en fri värld.

 7. Peter Ahlgren skriver:

  Fenrisulv,

  Jag vet inte om din kommentar var riktad till B-Logg författaren eller till mig.

  När jag sa att det var vår plikt att ta hit katastrofflyktingar så menade jag just detta. Folk som blivit hemlösa och förföljda i ett krig. Ekonomiska flyktingar är något jag aldrig ens diskuterat. det prohram jag presenterade i min kommentar gällde endast flyktingar från en konflikt. De andra har jag inte ens funderat över ännu.

  Dock tror jag inte det finns så många rent ekonomiska flyktingar. har du kollat upp på vilket sätt dessa har kommit hit? Jag vågar slå vad om att det rör sig om anhöriginvandring.

  MVH

  /P

 8. Religionkritikern skriver:

  Hej,

  Jag finner det lite lustigt att dessa diskussioner tenderar att fokusera på de ekonomiska konsekvenserna av invandring. Why beat around the bush? Finns det egentligen någon som VET hur mycket den genomsnittlige invandraren kostar skattebetalaren? Hur mycket kostar du? It’s a mugs game. Rätta mig gärna om jag har fel men när allt kommer omkring är väl det, det enda som spelar någon roll i den debatten?

  Vad gäller Sverigedemokraterna så vet jag alldeles för lite om dem. För mig verkar det i alla fall som att de ligger närmare Hitlers ideologi än vad de flesta tror… men jag kan samtidigt förstå att folk röstar på dem såsom det ser ut idag. Invandrarpolitiken hos de stora partierna är grymt diffus.

  Personligen är jag mer intresserad av vilken roll religion spelar i den horribla integreringen. Religion är något som förvånansvärt sällan kritiseras. Varför? 1. För att det är tabubelagt? 2. För att det anses vara rasistiskt? 3. För att det anses vara försumbart i sammanhanget?

  1. Tabubelagt? Ja, alla som har läst bibeln eller koranen vet mycket väl att det är förbjudet att kritisera religion – straffet i böckerna för detta icke-brott är döden. Denna tabu finns i allra högsta grad kvar än idag. Försök prata sunt om religion med någon troende och se vad som händer. Det beror förstås på vem du pratar med. Pratar du med en kristen så kommer du förmodligen att inse hur förbaskat taskig du är för att du bara nämner exempel på vad som faktiskt står i bibeln. Du hinner inte ens lägga fram din kritik innan din debattkombattant blickar ner i bordet och vill byta samtalsämne. Pratar du däremot med en muslim så kan det mycket väl sluta med att DU blir sårad fysiskt. Konstigt nog kan du utan problem kritisera samma personers åsikter om Michael Bays senaste film som råkar vara deras favorit.

  2. Rasistiskt? Sluta… Hur kan det vara rasistiskt att kritisera åsikter?

  3. Försumbart? Absolut inte, däremot försummat.

  Visste du att Sverige är just nu det mest ateistiska samhället i världen? Japp, i hela världen. Över 80% av befolkningen är inte troende. (Jag kan tänka mig att alla smålänningar är sura över det.) Danmark, Norge och Holland är tätt efter.
  England däremot är på väg åt fel håll (numera nere på 56%) mycket tack vare Tony Blair. På tal om England och islam i Europa så vill jag bara lista tre faktum som jag finner intressanta:

  * Visste du till exempel att det numera är lagligt i England för muslimska män att gifta sig med flera fruar? I ENGLAND!!! Det är bara en tidsfråga innan steningar i fotbollsmatchernas halvtidsvila legaliseras.
  * En tredjedel av brittiska muslimer anser att det är ett brott att kritisera deras religion.
  * Inom 50 år bor det lika många muslimer i Frankrike som fransmän.

  Listan över tankeväckande faktum kan göras betydligt mycket längre. Jag känner dock att det är dags för mig att komma till kritan i mitt inlägg (dessutom börjar jag bli trött på att skriva i den här lilla kommentarboxen – make it bigger!). Min poäng är att vi svenskar har våra värderingar som består av en ”västerländsk moral” som ständigt utvecklas och omarbetas (ex. feministdebatten) medan muslimer får sin moral och sina värderingar ur en bok som skrevs för 1300 år sedan. Självklart har deras moral också utvecklats, och fortsätter att utvecklas, men inte i NÄRHETEN av så mycket eller så snabbt som den borde, eller rentav måste. Problemet är att våra olika värderingar är i dagsläget inte kompatibla med varandra och i det långa loppet så är jag dessvärre ganska övertygad om att det är Sverige som viker sig. Sakta, men säkert. Precis som England redan gör.

 9. Lars Vassgren skriver:

  Jag har läst SD partiprogram och blev förvånad över den bredd dom står för.
  Vad gäller invandringen som man gärna tar upp när det talas om SD, klarar Sverige inte att integrera mängden invandrare, vilket även etablerade partier har medgivit. Varför skulle då denna åsikt vara felaktig att stå för?
  Hoppas att frågor som äldreomsorg, barnomsorg, skola m.m. kommer mer i fokus.
  Dessutom måste dom etablerade partierna ta bladet från munnen och våga prata om dom stora problem vi har med ökad krimminallitet m.m.
  Är inte vi Svenska medborgare lite väl naiva?

 10. anna skriver:

  Jag vet att många tänker det SD formulerar i ord. Rädslan att ställa sig uppoch stå för sina tankar kan skapa problem. Jag vill gärna veta i procent hur många uteliggare är invandrare? Jag vill gärna veta hur många procent av våra interner är invandrare ? Hur många av våra invandrare accepterar den svenska kulturen och religionen? Jag vill höra ”idas visa” i kyrkan då mina barnbarn har skolavslutning, även ”den blomstertid nu kommer”.
  Man måste ta seden dit man kommer. Försök aldrig att ändra på ett demokratiskt samhälle.
  Så känner en svensk medborgare

 11. micke skriver:

  Jag tycker att sd gör ett bra jobb synd att dom får lite demonstranter emot sig

  men innerst inne så tycker dom samma det finns för mycket skit i sverige nu
  och jag behöver inte ngn kommentar till detta för jag vet att ni tycker likadant stå upp nu och visa var ni står tack för mig bevara sverige svenskt .

 12. Blindhet skriver:

  Min fråga är hur långt ska allt gå innan politiker mm ska förstå att det är problem med invandring?
  Hur mycket pengar går till invandring varje år?
  (varför är det tabu för alla politiker att tala om det ? )
  Kostnad för sedan utbildning och diverse för dom ska komma in i samhället?
  Hur många procent av alla brottslingar som sitter i fängelset är invandrare?
  Hur stor del av våldsbrott begås av invandrare?
  Dom så kallade hedersmorden tänker jag inte ens gå in på.
  Det är ju helt sjukt att människor kan vara så blinda och vägra inse att något måste göras nu.
  Rosengård, Rinkeby, skulle ni helt ärligt vilja bo där ?
  Många talar jämt som det inte är något problem, men prova bo här då och prova på våran vardag.
  Vakna upp för sjutton!!!
  Hur tror ni det ser ut om 20 år ifall detta får fortsätta.
  Fundera över det!

  • immigrationssamtal skriver:

   hej jag svarar via kommentarsfältet själv (eftersom du lämnade en falsk emailadress)

   Hur mycket pengar går till invandring varje år?
   Svar: Motfråga hur mycket bidrar invadrare till? Vart drar du gränsen för invandrare? Zlatan rik, framgångsrik = svensk?

   (varför är det tabu för alla politiker att tala om det ? )
   Svar: Det är inte tabu det är en myt som SD gärna vill hålla vid liv.

   Kostnad för sedan utbildning och diverse för dom ska komma in i samhället?
   Svar: Dom kommer in i samhället? Ärligt vänd på det hela: vad kostar det att inte få tillskott utifrån?

   Hur många procent av alla brottslingar som sitter i fängelset är invandrare?
   Svar: Det är ca 2 miljoner invandrar i sverige övriga 9 miljoner är svenskar.

   Hur stor del av våldsbrott begås av invandrare?
   svar: du är ute efter begreppet ”överrepresenterad” som brå använder i sina rapporter. Läs mitt inlägg om invandrare och brottslingar där utvecklar jag det ordentligt.

   Dom så kallade hedersmorden tänker jag inte ens gå in på.
   Det är ju helt sjukt att människor kan vara så blinda och vägra inse att något måste göras nu.
   Svar: Håller med dig fullständigt kommer du till Sverige skall du följa svensk lag. Men hur tänkte du förhindra detta genom att begränsa invandringen?

   Rosengård, Rinkeby, skulle ni helt ärligt vilja bo där ?
   Svar: Nej det skulle jag inte jag bor i Kungsholmen och trivs där.

   Många talar jämt som det inte är något problem, men prova bo här då och prova på våran vardag.
   Svar: Varför det min familj blev ”inkastade” i ett getto i norra Stockholm, men jag har gjort en klassresa och har ett välavlönat jobb och väljer att bo i Kungsholmen.

   Vakna upp för sjutton!!!
   Hur tror ni det ser ut om 20 år ifall detta får fortsätta.
   Fundera över det!
   Svar: Om 20 kommer folk att titta på dessa inlägg och förundra sig över hur bittra människor som du var så oroliga inför globaliseringen.

 13. Filip skriver:

  Det är ett faktum att invandrare begår fler brott än svenskar, har själv blivit misshandlad av ungdomsgäng, bror min har blivit pistolrånad av en 22årig somalie på råhypnol och flertalet kompisar har råkat illa ut. Problemet är proportionerna invandrare som slussas in inte invandrarna i sig, vi måste ta hand om dem vi har. Åk till Tensta med fina kläder så förstår du.

 14. allan Hägglund skriver:

  Nytt inlägg. Jag är en äldre man som har mina funderingar om hur våra pensioner skall räcka. ( arbetar vidare trots fyllda 65 ). Vi alla i detta samhälle blir påkostade omsorg, skola. och sjukvård under hela vår livstid. En viktig sak som jag ser det. Vi bidrar ju alla till den gemensamma kakan, som vi skall dela på. den är ju lika stor som det vi betalar in under vår aktiva tid på arbetsmarknaden. Nu kommer frågan. Om vi får flera som skall dela på kakan, blir den inte mindre då. Förutsatt att alla inte bidrar på samma sätt? Hoppas att jag var tydlig nog. Politiskt sett bygger väl det på att alla bidrar.

 15. Elaiza Sinnemark skriver:

  Som infödd svensk i Stockholm, med flera generationer bakom, så förstår jag inte er politik. Vi är alla samma människor, oavsett var vi är födda. Jag är inte speciellt kristen men Gud ritade faktiskt inte gränser eller gjorde skillnad på människor. Dessutom undrar jag över en sak: har ni någonsin satt er in i samma situation som det är för människan som flyr för att rädda sig själv? Känner NI till ordet humanitet? Ni är det värsta avskräde som någonsin funnits.

 16. I used to be able to find good info from your articles.

 17. Bo Andersson skriver:

  Så vad anser vi då om de 17% som just nu ger sitt stöd till Sd? Inskränkta rednecks utan bildning parat med fobi?
  Vad blir din slutsats annat än att visa på att de är ute i grumliga vatten?
  +40% är fundersamma till dagens invandringspolitiks praktiska genomförande. Invandringen är i dag främst ett moraliskt ställningstagande i tanke o handling och inte ett ekonomiskt incitament för tillväxt även om vissa anser att det har vissa ekonomiska vinster och detta framförs som kritik mod Sd politik. Invandringen är idag ett redskap i det demokratiska samhället i en mer gränsöverskridande tid och representerar många fler bottnar än ekonomi och uttryckt medmänsklighet. Det är i det dagliga livet som vi upplever hur det fungerar och inte som en upphöjd princip. Vad har Sd med att göra hur dagens politik fungerar? Inte mycket o man skjuter kraftigt över målet om man gör dess politik till betydande del i ett ökat ifrågasättande av invandringspolitiken.
  Ska Sd få kunkurens så bör frågorna frikopplas från 30 talets Tyskland o några järnrör i Sd färger. Det är inte till gagn för någon att siffror och sociala perspektiv presenteras i en upphöjt moraliskt upphöjd kontext. Nästa parti som presenterar ett väl genomlyst och med hjärta och förnuft genomförbar politik kommer att bli en vinnare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: