Invandrare och brottstatistik

augusti 16, 2007
 • BRÅ säger att vi invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.
 • Enligt artikel av Hanne Kjöller i DN, så var 85 procent av de åtalade i våldtäktsmål som prövades av Hovrätten män med utländsk härkomst.
 • Mauricio Rojas i DN 2005: ”Förra året lyckades polisen stoppa en liga som hade satt rekord i antalet villainbrott. Det var personer med chilenskt ursprung – precis som jag – bosatta i Sverige som ledde ligan och rekryterade unga i Chile för att begå brott i Sverige.”
 • Etc..

Tillämpa utlänningslagen 

Jag försvarar inte brottslingar utan anser att Utlänningslagen skall tillämpas dvs. utvisning vid brott. Det jag säger är en självklarhet men dessvärre kan jag oftast läsa kommentarer ifrån Sverigedemokrater (SD) ” sk flyktingar som kommer och söker asyl är inte i behov av flyktingshjälp utan kommer hit för att begå brott helt obehindrat.”  

Det som är ett faktum och där SD har en viss poäng är att utvisning vid brott förekommer väldigt sällan. Vilket leder till stora mediarubriker som snabbt används till SDs fördel för att bygga vidare på tesen att roten till allt ondon är massinvandringen. Skälet till detta är att s.k. anknytningsrekvisitet.

Rent konkret betyder det att ju större anknytning den tilltalade har till Sverige, desto allvarligare måste brottsligheten vara för att en domstol skall kunna besluta om utvisning (s.k. proportionalitetsprincipen).

Här anser jag att det är brottets straffvärde skall vara vägledande i första rummet. På samma sätt som okunnigheten om lagen aldrig är en ursäkt (iuris ignorantiam nocte principen) för svenska medborgare, kan okunnigheten om att uppehållstillstånd är kopplat med villkoret om utvisning vid brott aldrig vara en ursäkt. Den nuvarande riktlinjen om att straffvärdet skall vara minst ett år (Prop. 1993/94:159 s. 13 f.) är, enligt min uppfattning, rättvist och ger tillräcklig förutserbarhet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Koppla inte landstillhörighet till brott 

Ur ett straffrättsligt och kriminologiskt perspektiv är det meningslöst att koppla brott till landstillhörighet eftersom det löser inte brottet, det är individer som begår brott. Om det i en liten svensk stad sker en våldtäkt, där det visar sig att förövaren var en grek (ursäkta alla greker men detta är ett rent hypotetiskt exempel) det bor 20 greker i denna lilla stad. Skulle vi tillämpa SD-logik blir konsekvensen att stadens alla medborgare omedelbart börjar anklaga och peka ut greker som våldtäkts män och i slutänden kastar ut dom ifrån staden.

Min fråga blir då: har du löst problemet/brottet? Kommer denna lilla stad aldrig mer att uppleva våldtäkter? Nej det är inte landsgrupper som begår våldtäkter det är individer. Så att desperat leta efter kulturella företeelser ger ingen högre kunskap om vem som begick brottet och framför allt vem som i framtiden kan begå detta brott.

Invandrare har inte några gemensamma sociala betingelser

Invandrare är inte en homogen grupp som kan kopplas till en enskild social betingelse. En chilenares kvinnosyn skiljer sig ifrån en amerikan, fransman, engelsman. Brå försöker desperat dela in brotten i olika invandrar grupper där vi chilenare är bäst i klassen på inbrott, araber bäst på våldtäkter, osv.Men Brås statistik säger ingenting om de miljoner invandrare som sköter sig!

Men här använder sig SD och Brå medvetet ett begrepp extremt slarvigt ”överrepresenterade” vilket ger sken av att av alla invandrare som finns i landet ca 2 000 0000 skulle merparten vara kriminella och så är absolut inte fallet.

Importera kriminalitet

Vi skall inte importera kriminalitet är oftast argumentet jag får höra i debatten med SD. Min motfråga är: Hur skall ni särskilja invandrare som i framtiden kommer att begå brott mot invandrare som sköter sig? Skall vi kasta ut allihop och hoppas att merparten inte var oskyldiga? Nej, utgångspunkten är att folk är oskyldiga tills dom i saken har fallit.

Kulturarvet är orsaken till brott?

Moral är inte något vi föds med. Vi föds endast med förmågan att tillgodogöra oss en moral, man kan dra en parallell till språkegenskaper för att förstå bättre vad jag menar. Alla föds med förmåga att tillgodogöra sig ett språk detta oavsett vilket språk man därefter talar. När därefter individen växer upp i samhället tillgodogör den sig de samhällssignaler som härskar i dess omgivning. Så att tala om kulturarvet som Mauricio Rojas vid flera tillfällen gjort är helt meningslöst.

Några utgångspunkter som kan vända den negativa trenden

Istället för att prata om kulturarvet ser jag gärna några praktiska utgångspunkter som kan vända den negativa trenden i samhället.  

Större delaktighet i samhället framtvingar medborgaransvar.

Biologiska behov står i kontrast till sociala skyldigheter, där skammen styr vårt socialt accepterade beteende. Om jag är ute och promenerar en kväll på Drottninggatan mitt i Stockholm och får lust att skita. Vad är det som hindrar mig från att dra ner byxorna mitt på gatan? Jo – skammen att bli uttittad, utpekad och utskrattad. Samma beteende gäller vid mer komplexa sociala situationer.

Arbetstid, arbetskompisar, arbetslön, arbetslunch osv. är begrepp som vi associerar starkt till samhället. Inte bara för att vi känner att vi bidrar till samhället utan även för att stor del av vår personliga identitet är kopplad till vårt yrke. Alltså jobben är en nyckel till delaktigheten.

”mi casa, su casa” (mitt hem, ditt hem) hemmet och framför allt orten (platsen) där vi bor är också viktig. Att hamna i ett miljonprojektsområde med urinlukt utanför porten, grafitti på väggarna gör det svårt att känna sig delaktig i ett samhälle.

Utanförskap från samhället bidrar till likgiltighet

Alla vill vi känna en delaktighet i en tillvaro. När en familj ifrån ett muslimskt land kommer till Sverige är dom muslimer och känner en stark delaktighet med dess tro och medföljande traditioner. Väl i Sverige kommer dom fortfarande att vara muslimer och har så rätten att förbli, men deras ritualer och handlingsmönster kommer sannolikt att förändras eftersom Sverige inte är ett muslimskt land.

Bara för att vara övertydlig på denna punkt: religionsfrihet är inte kopplat till att kunna handla sig hur som helst i religionens namn. Vad som är socialt icke accepterat definieras i brottsbalken och har ingenting med den grundlagsskyddade religionsfriheten att göra.

Tillbaka till våra muslimska vänner, vad är det som kommer att vara avgörande till huruvida handlingsmönster som inte fungerar i Sverige kommer att ändras? Så länge den nyanlända familjen inte vet vilka traditioner som finns i Sverige och aldrig får chansen att sätta sig in i samhället, kommer självklart att de medföljande handlingsmönstren att vara gällande och härskande.

Arbetslösheten bland invandrare är stor, samtidigt går svensk ekonomi för högvarv och det nya arbetstillfällen uppstår hela tiden. Jag får inte ekvationen att gå ihop.

Om du tror att invandrarna vill sitta hemma, tar jag dig gärna ur den villfarelsen med omedelbar verkan. Alla vill känna sig produktiva och delaktiga, det ligger i vår natur dess motsats att vara apatisk och stå utanför leder bara till frustration och uppgivenhet, detta är ett grundläggande psykologiskt beteende, som har funnits i flera tusen år, världen över.

Allmänna reflektioner

Läser man SDs bloggar och försöker debattera med dem kring dessa frågor upptäckter man ganska snabbt att merparten dessvärre är bittra rättshaverister, där SD erbjuder en snuttefilt som förenklar verkligheten och ger en trygghet.

SD är att det är ett missnöjesparti som säljer universallösningen på alla problem – massinvandringen. Det känns lite som en dålig TV-shops reklam för bantningspiller. ”gå ner i vikt genom att äta som vanligt och inte motionera du behöver endast äta våra piller så går du ner i vikt” det är helt enkelt inte trovärdigt.

Andra bloggar om: sverigedemokraterna, invandring, främlingsfientlighet, samhälle, politik, invandrarpolitik  

http://intressant.se/intressant

Annonser

Censurens kval eller tunghäftans val

augusti 15, 2007

Den invandrarpolitiska debatten i Sverige är ute på hal is. Ett bra exempel på detta är DN recensionen Brunt (Publicerad 14 augusti 10:46), kan läsas här.

Sverigedemokraterna (SD) kör stenhårt på sin linje där massinvandringen klär skott för allehanda onda gärningar i samhället. Vänstern kör stenhårt på sin linje att alla som ifrågasätter deras politiska hållning är främlingsfientliga.

Denna låsning i debatten ger som effekt bland vanliga svensson att:

 1. Vänstern spelar rakt i händerna på SD  genom att ge dem en martyrstämpel.
 2. SD målar obehindrat upp ett missnöje utan att behöva leverera några konkreta lösningar.

Det skall finnas utrymme att ifrågasätta:

 • Flyktingkvot och arbetstillståndsinvandring
 • Anhöriginvandring
 • Religiösa betingelser som strider om svensk lag.
 • Etc…

Att låta SD äga dessa frågor är livsfarligt, eftersom deras teser och svar är baserat på väldigt skakig grundfakta. Det typiska är att SD blandar ihop statistik med användarfall eller presenterar en generaliserad bild baserat på en ensidig företeelse. 

Den drivande kraften för SD och dess framgångar, att spela på rädslan om främlingen i samhället och en uppfattning om att deras budskap är förträngt av etablissemanget oftast under parollen ”PK”.

I verkligheten består SD mestadels ett gäng medelålders män som längtar tillbaka till det Sverige de växte upp i (ett utopiskt folkhem som aldrig har funnints)  och är rädda för globaliseringseffekterna som sker i världen och däri finner en trygghet att någon pekar ut en ”lämplig orsak” – massinvandringen. 

”I Sverige har vi inte en enda yrkespolitiker som klarar att argumentera mot sverigedemokraterna.” säger Elenski. 

Att de etablerade partierna måste ta debatten och har missat det tåget är givet- där är vi överens. Men följdfrågan är: vad tänker våra politiker göra i framtiden för att reparera denna skada?

Andra bloggar om: , , , , ,

http://intressant.se/intressant


Krav = främlingsfientligt?

augusti 12, 2007

”Krav på språkkunskaper och bonusar till de som orkar lära sig svenska är väl inte vad jag kallar för krav precis.”

Var en kommentar jag fick ifrån en högerextremist på frågan huruvida den nuvarande invandrarpolitiken är bra eller dålig. 

Det verkar finnas konsensus över att den föregående regeringens integrationspolitik inte var särskilt lyckad. Där den en tongivande problemkällan varit att den föregående regeringen har haft ett tydlig budskap som går under parollen ”ni måste tycka synd om dem som kommer hit”. Underförstått följer därav att en person vi tycker synd om går det inte att ställa krav på, utan skall istället handskas med silkesvantar i alla lägen. Att kategorisera en grupp som svaga utan skälig grund är förnedrande mot flyktingen i fråga, invandrarna som bor i Sverige och svenskarna.

Om du flyr ett land ifrån krig och fasa och kommer till Sverige, vad vill du fokusera på i ditt nya land? Älta, resten av livet, om hur förskräckligt det har varit eller få positiv syn på framtiden kopplat till en delaktighet och samhörighet i det nya samhället? Svaret är nog ganska givet, men någonstans i debatten verkar detta inte riktigt ha fångats upp?

Sabuni och regeringens budskap är att invandrare berikar Sverige, alltså sluta se invandrare som en kostnad. Detta budskap är riktat mot högerextremistiska partier som livnär sig på att visa i siffror hur mycket flyktingpolitik och invandrare kostar utan att redovisa inkomster och intäkterna och därmed skrämma upp stämningen i Sverige.

Vidare är denna regering tydlig med att vi skall ställa krav på de nyanlända och inte försätta dom i tycka-synd-om-fällan. Detta tycker jag är en 180-grads vändning i förhållande till en dåvarande politiken i en positiv riktning.

Dessvärre verkar Sabuni och Rojas ha värdelösa pressekreterare och kommunikationsstrateger vilket har lett till att deras budskap totaltförvrängts där ovan skrivna citat är det enda som har kommit ut till allmänheten. 

Mina korta frågor är:

 • Vart står de övriga partierna i alliansen kring denna fråga?
 • Varför framförs inte budskapet på ett effektivare sätt?
 • Varför bemöter inte nuvarande regeringen Sverigedemokraternas teser som är baserade på skakig grundfakta?

Andra bloggar om: , , , , ,


Goda invandrare finns inte!

augusti 12, 2007

Jag inledde denna blogg med att debattera med högerextrema grupper. Som konsult arbetar jag mycket med logik och abstrakta problem däri har jag identifierat ett typiskt mönster som återkommer i Sverigedemokraternas (SD) argumentation:

 

 • Drivande kraft = Inneboende överdriven rädsla, ilska och vanmakt bland väljargruppen

 • SD stipulerar följande: ondska < godhet = stoppa massinvandringen
  • Bevis 1: Invandrare är onda = BRÅ har statistik
  • Bevis 2: goda invandrare = räknas till svenskar
 • Slutsats: det kan inte finnas några goda invandrare alltså har SD rätt i sak stoppa massinvandringen så återinförs ”det vackra folkhemmet”

Hur kommer man fram till denna logik? Det blev en stor grej i debatten mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna angående definitionen av svenskhet. Där Mona ansåg att Zlatan var svensk. Detta är ett ganska generellt mönster man även kan se i media och bland myndigheter:

 • Så fort en person är framgångsrik belönas personen av media med att lyftas fram som svensk.
 • Myndigheternas databaser särskiljer inte invandrare ifrån svenskar i positiva sammanhang.

Jag påstår inte att BRÅ gör fel i att föra statistik, tvärtom ju mer fakta vi har på bordet desto rationellare bedömningar kan vi göra om våran omgivning. Men jag eftersöker likvärdiga statistiska bevis för invandrare som sköter sig i Sverige.

Vi har en datalag och myndigheter måste följa offical principen. Datalagen säger att vi inte får föra uppgifter som kan vara diskriminerande och official principen säger att ett ärende skall bli utrett på det sätt som dess beskaffenhet kräver, alltså inte registrera eller inkräva information som inte har med ärendet att göra. Detta ger två effekter:

 1. Myndigheternas databaser får inte innehålla uppgifter som identifierar invandrare om inte ärendet kräver så

 2. Databaser generellt får inte innehålla uppgifter som värderar invandrare högre, eftersom det skulle vara diskriminerande mot svenskar

Att tjäna mycket pengar och därmed betala mycket skatt är något som anses vara en god egenskap i ett samhälle. Men i dagsläget skulle systemen på skattemyndigheterna aldrig kunna ge oss ett klart besked om hur många invandrare som betalar hög skatt. Det samma gäller hur många invandrare som köpt en villa, hur många invandrare som inte begår brott, hur många invandrare som har en hög position i näringslivet osv.

 

Jag påstår inte att detta är någon enskild individs fel eller att det skulle föreligga några konspiratoriska illviljor i samhället som har resulterat i detta. Dock tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta om det skall finnas en balans mellan BRÅ och X system för att värdera invandrare i samhället? Och framförallt att Svergiedemokraterna kan spela på sin missmöjeslyra helt obehindrat – är det rätt?

 

SDs åsikter börjar bli rumsrena men levererar inte någon politisk lösning utan livnär sig på att visa i siffror på hur mycket invandrare kostar/ är kriminella utan att redovisa inkomster och ”goda invandrare” och därmed skrämma upp stämningen i Sverige. Något som jag tycker är en väldigt negativ trend eftersom det är inte det sunda förnuftet som förs fram utan en förvrängd bild av verkligheten.

Andra bloggar om: , , , , ,


Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti!

augusti 12, 2007

Jag hade en bloggdebatt med en högerextremist där jag hävdade att Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti som spelar på den förenklade vanföreställningen att Sverige blir ett välmående land när massinvandringen stoppas och alla invandrare skickas hem.  

Han svarade: ”Du ljuger, dom har inte sagt att alla invandrare ska skickas hem. Du får själv kolla SD’s invandringspolitik jag tänker inte lägga ut den här. ” 

Jag gjorde exakt som han sa nedan är mitt svar… 

Du har rätt efter att ha titta på Sverigedemokraternas hemsida och det finns ett antal välformulerade politiska profilfrågor — där heltäckande konkreta lösningsförslag levereras:

Problem

Lösning
Hur stoppar vi den ökande brottsligheten? Stoppa massinvandringen.
Hur tryggar vi ålderdomen? Stoppa massinvandringen.
Hur för vi en ansvarsfull invandringspolitik? Stoppa massinvandringen.
Hur slår vi vakt om familjen? Stoppa massinvandringen.
Hur skapar vi trygghet genom tillväxt? Stoppa massinvandringen.
Hur ger vi värdig vård till alla? Stoppa massinvandringen.
Hur skapar vi en trygg och kunskapsinriktad skola? Stoppa massinvandringen.

 (källa: Åkessons blogg ang. huruvida SD är ett enfrågeparti)

Det enda jag inte lyckades hitta var en koppling mellan invandringen och det dåliga vädret, men jag kan ha fel eftersom jag inte tittade så noga?  

SD är ett missnöjesparti som spelar på den förenklade vanföreställningen att när massinvandringen stoppas och alla invandrare skickas hem, kommer vi att leva i en fantastisk värld. Och visst behöver man en vilseledande snuttefilt för att beskriva verkligheten – go for it vi lever i en fri värld.

Andra bloggar om: , , , , ,


Sverigedemokraternas syn på svenskhet

augusti 12, 2007

Något jag älskar är att debattera med människor som tror att de förespråkar en anständig och sund uppfattning, men i själva verket befinner sig i den yttersta extremen.   

“Den som ser sig själv som svensk och som ses som svensk av andra”  – är enligt Sverigedemokraterna den definition som bör vara gällande för invandrare som kommer till Sverige, finns här.   

Om vi gör en liten analys av Sverigedemokraternas sats:  

 • ”den…” innebär alltså vem som helst alltså även icke svenskar kvalar in – bra!
 • ”… ser sig själv som svensk…” hittills är vi överens med vad jag själv har definierat
 • ”…och ses som svensk av andra”
  • Vilka är dessa andra som hänvisas till?
  • Vem kvalificerar dem?
  • På vilka grunder avkunnas domen om svenskhet eller ej?

Och det är här jag är extremt kritisk eftersom definitionen faller på sin egen logik.  

Om jag tycker att jag är svensk, kommer alltid någon annan kunna tycka att jag inte är tillräckligt svensk, vilket leder till att jag därmed inte får vara svensk. Alltså ingen kan bli svensk enligt denna definition? Men det var kanske syftet…bara jag som inte har förstått det.  

Men vad är alternativet skall vi tvingas tillgripa objektiva attribut t ex minst 10 hopp av små grodorna under midsommar eller så är medborgarskapet i fara?  

Min syn på saken är: Rätten att blir svensk innebär att den nyanlände har för avsikt att bygga ett beständigt liv i Sverige och blir därmed är svensk. Nationalitet är ingen hatt du tar på dig för att övriga omgivningen skall uppfatta dig som ”fin i hatten” det är ett sätt att leva i ett samhälle.   

 Det alltid kul och se hur Sverigedemokraterna försöker polera sin fasad med nya teser och dogmer. Faktum kvarstår dock: Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti som spelar på den förenklade vanföreställningen att massinvandringen är roten till allt ondo.

Andra bloggar om: , , , , ,